Online přihláška - krok 1

Shromážděná data budou použita pouze pro potřeby výběrového řízení.

Povinné údje jsou ozanačeny tučně.

jméno
příjmení
státní příslušnost
pohlaví muž     žena
datum narození

Kontaktní údaje:

ulice
obec
psč
telefon
fax
 
email
@
druhý email
@


Souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Svojí registrací do systému elektronických přihlášek do výběrového řízení poskytuji občanskému sdružení UWC National Committee, se sídlem Rytířská 31, 110 00 Praha 1, IČ: 69342504, (dále jen „správci“) své osobní údaje, i některé takzvané citlivé údaje (např. státní občanství). Údaje i tento souhlas poskytuji za účelem účasti ve výběrovém řízení, na základě kterého můžu získat doporučení ke stipendiu na některé z mezinárodních škol hnutí United World Colleges.

Prohlašuji, že veškeré údaje, které poskytuji správci, jsou pravdivé a přesné. V případě, že dojde k jakýmkoli změnám v údajích, které jsem správci poskytl, oznámím jejich změnu správci bez zbytečného odkladu.

Souhlasím, aby správce údaje zpracoval, tj. shromažďoval, ukládal na nosiče dat, upravoval, vyhledával v nich, uschovával, třídil, kombinoval a používal, zveřejňoval, zpřístupňoval a předával je třetím osobám příslušejícím k hnutí United World Colleges, a likvidoval v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Správce je oprávněn tak činit po dobu a v rozsahu potřebném v souvislosti s účastí na výše uvedeném výběrovém řízení, a v případě mého přijetí na některé ze škol United World Colleges je oprávněn tak učinit trvale. Souhlasím též se zadáváním mých osobních údajů do elektronické přihlášky do výběrového řízení a se zveřejněním výsledků výše uvedeného výběrového řízení na internetu.

Tento souhlas mohu kdykoli odvolat a jsem vyrozuměn s tím, že odvoláním tohoto souhlasu též skončí má účast na výše uvedeném výběrovém řízení, a to nezávisle na tom, v jaké fázi se toto výběrové řízení nachází.

Mám i nadále právo k přístupu ke všem údajům o své osobě. Informace o těchto údajích mi poskytne správce kdykoli na základě mé žádosti – zpravidla elektronickou formou.

Souhlasím


V případě problémů nebo otázek k fungování systému nás prosím kontaktujte na emailu admin@uwc.cz. Děkujeme.